شرایط خرید اقساطی:

1. اقساط تا ۱۰ میلیون بدون پیش پرداخت 

2. تکمیل فرم ثبت نام زیر 

3. تا ۱۰ میلیون فقط با یک چک ضمانت به مبلغ ۲۰ میلیون

4. بیشتر از ۱۰ میلیون – یک سوم پیش پرداخت

5. حداقل ۲ ماه یکبار چک همراه با چک ضمانت

 

درخواست خرید اقساطی لطفا فرم زیر را تکمیل کنید. 

مشخصات و مدارک ارسالی شما بررسی و در صورت نقص یا تایید با شما تماس گرفته خواهد شد. برای نهایی سازی ثبت درخواست ، دکمه ارسال و تایید را بزنید.