خرید اقساطی کالا

 بیش از 2 سال است که تایماز در حوزه مالی و اعتباری فعالیت دارد و با بسیاری از فروشگاه‌های معتبر کشور برای خرید اقساطی همکاری می‌کند. در حال حاضر اعتباری که تایماز در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد، از طریق بانک های تایید شده بانک مرکزی تأمین می‌شود. با استفاده از تایماز، شما در حقیقت از بانک با شرایطی ویژه وام خرید کالا می‌گیرید.

 

مطالبــــ وبلاگ

برند هایــــ همکاران